KURSER FOR PLEJEFAMILIER

Jeg er uddannet psykoterapeut og supervisor og har ligeledes en efteruddannelse i sorg og krise. Jeg har superviseret og undervist plejeforældre siden 2014 og har med udgangspunkt i de mange timers møder med plejeforældre udviklet 4 kurser.

Kurserne er afholdt i flere forskellige kommuner i landet, bl.a. Billund, Lemvig, Lolland og Tønder.

De 4 kurser: ”Tilknytningsadfærd- og tilknytningstraumer”, ”Teenager”, ”Sorg, Tab & Krise” og ”Det nødvendige forældresamarbejde” præsenteres i det følgende.

Tilknytningsadfærd og tilknytningstraumer

Et barns første 1000 dage er helt afgørende for dets senere trivsel og udvikling som menneske.

Formålet med kursusdagen er at forstå̊, hvad der sker i barnet de første 1000 dage, og hvor vigtig forældres reaktion, adfærd og opførsel er for barnets udvikling. Tilknytningstraumer er et begreb, der dækker over, at selve barnets tilknytning er traumatiseret, hvilket vil gennemsyre barnets liv og påvirke hele barnets udvikling.

Kurset tager udgangspunkt i tilknytningsteorien: Hvordan ser tilknytningsadfærd ud, og hvorledes kan man som plejeforældre etablere tryg tilknytning og arbejde med det? Hvilke råd og anbefalinger er tilknytningsfremmende for børnene?

Teenager.

Det er svært at være teenager. For anbragte børn er det som regel endnu sværere. Samtidig bliver det oftest yderst udfordrende at være plejeforældre i denne periode.

Formålet med kursusdagen er at få indblik i den nyeste viden om hjernen, som har vist, at teenageårenes turbulens ikke blot skyldes hormonudvikling, men gevaldige store forandringer i hjernen. Vi vil se på anbragte børns og unges specielle problemer i teenageårene og på, hvorledes plejeforældre kan håndtere denne ofte problematiske periode.

Teoretisk viden om hjernens udvikling, søvnens betydning og baggrunden for risikoadfærd er centrale elementer i dagen. Derudover arbejdes med konflikt op- og nedtrapning.

Sorg, tab & krise.  

Anbragte børn og deres biologiske forældre oplever mange tab i deres liv. Man kan sige, at de er i en livslang sorg proces.

Formålet med kursusdagen er at få indsigt i sammenhængen mellem tilknytningsmønstre og sorgreaktioner, så̊ man som plejeforældre bliver bedre til at identificere tab og sorgreaktioner og derved bedre kan være sammen med barnet om de svære og ofte komplicerede følelser. Der vil være gennemgang af teoretisk viden om sorgteorier og sorgreaktioner, og med udgangspunkt i forskningsbaseret viden deles praktiske gode råd med plejefamilierne.

Det nødvendige forældresamarbejde.

Det er ofte en stor opgave for plejeforældrene at samarbejde med anbragte børns biologiske forældre. Ikke desto mindre er dette samarbejde en central og afgørende forudsætning for en vellykket anbringelse.

Formålet med kursusdagen er at bibringe plejeforældre forståelse for biologiske forældres situation og derved øge egne samarbejdsevner.

På kurset vil man stifte bekendtskab med begreber som Suppleringsfamilie/ Erstatningsfamilie, Blokeret forældreadfærd og Dramatrekanten. Det er begreber, som kan kaste lys over biologiske forældres komplicerede liv.